Girişimcilik ve Ticarileştirme Ofisi Uzman Yardımcısı / Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM)

İstanbul Ticaret Üniversitesi Kariyer Merkezi / İstanbul
Yayın Tarihi: 17.9.2019

İŞ TANIMI:

•BTM’nin Ön Kuluçka, Kuluçka, Post Kuluçka, Güçlendirilmiş Hızlandırma gibi mekanizmalarına yönelik program süreçlerinin takibi, içeriklerinin hazırlanması ve yürütülmesi hususlarında ofis ekibine destek olmak,

•BTM girişimcilerine verilen bire bir danışmanlık hizmetlerinde ofis ekibine destek olmak,

•İstanbul Kalkınma Ajansı, Avrupa Birliği vb. diğer kurumlardan sağlanabilecek fonların çağrılarının takibini sağlamak,

•Uygun olabilecek fon kaynaklarına proje yazımı hususunda ofis ekibine destek olmak,

•Ofis tarafından hâlihazırda yürütülmekte olan proje süreçlerinin takibine destek olmak,

•Girişimcilik ekosistemine yönelik çeşitli program ve etkinliklerin BTM’de düzenlenmesi, bu hususta yeni iş ortaklarıyla tanışılması, etkinliklerin başarıyla takip edilerek tamamlanması hususlarında ofis ekibine destek olmak.

ARANAN NİTELİKLER:

•Lisans ve/veya lisansüstü derecesine sahip olması,

•Tam zamanlı çalışması,

•İyi derecede İngilizce biliyor olması,

•Etkili iletişim, networking, sunum becerilerine sahip olması, 

•Girişimcilik ekosistemleri, ulusal/uluslararası kuluçka merkezleri hakkında bilgi sahibi olması,

•Güncel gelişmeleri, teknolojik trendleri yakından takip ediyor olması,

•Ekip çalışmasına yatkın olması,

•Çözüm odaklı çalışabilmesi,

•Disiplinli iş takibi ve raporlama yapma becerilerine sahip olması,

•Planlama, zaman yönetimi ve organizasyon becerilerine sahip personel aranmaktadır.

Paylaş